واحد الکترونیک

واحد الکترونیک شرکت با دارا بودن کادری مجرب و متخصص از مهندسین و تکنسین های فنی دو سیستم را طراحی و عرضه نمود.

 

 سیستم کنترل شرایط محیطی مراکز داده

در دنیـای امـروز کاربردهـای فنـاوری اطلاعـات جزئـی از زندگـی روزمره شـده اسـت. در اکثـر سـازمانها و ادارات باشـند، مانند سـرور مالی، Onlineسـرورها و سیسـتم های خاصی وجود دارند که لازم اسـت پیوسـته روشـن و اتوماسـیون اداری، وب سـرورها و ... در عصر حاضر اتاق سـرور در هر سـازمان قلب تپنده آن می باشـد و هرگونه خللـی در عملکـرد آن باعـث از کار افتـادن سیسـتم ها و خسـارت فـراوان بـه آن مجموعه خواهد شـد بطوری که گاه ایـن خسـارات جبـران ناپذیـر مـی باشـند. انتخـاب تجهیزات مناسـب اتاق سـرور یکـی از راهکارهـای کنترل کارکـرد صحیـح و بهینـه ایـن قلب تپنده می باشـد. اما یکی از مهمتریـن عوامل در عملکرد صحیـح این تجهیزات وجـود شـرایط مناسـب محیطـی نظیـر دمـا، رطوبـت و ولتاژ مناسـب اسـت. سـرور های یک سـازمان حساسـیت زیـادی بـه افزایـش دمـا دارنـد و افزایـش دمـا از حد مشـخصی بـه بعد باعث آسـیب دیدن سـرور ها و یـا تخریب کلـی آنهـا مـی شـوند از ایـن رو کنتـرل دما در اتاقهـای سـرور اهمیت زیادی مـی یابـد. در درصورتیکـه که مدیر شـبکه در محـل حاضـر نباشـند ممکـن اسـت ایـن خرابی و قطعی در سیسـتم مـدت زیادی بـه طـول بیانجامد و مدیـر شـبکه نیـز بی خبر بماند. در چنین شـرایطی پیشـنهاد ما اسـتفاده از سـامانه ای اسـت که بتوانـد به عنوان ناظـری بیـدار 24 سـاعته فعـال بـوده و شـما را در هر لحظـه از وقایع مطلـع نماید. ایـن سیسـتم از چنـد بخـش مختلـف تشـکیل شـده که بهـم پیوسـتن آنها یـک سیسـتم منسـجم و یکپارچه که قابلیتهـای کنترلـی فراوانـی دارد را ایجاد مـی نماید.

ویژگی های سیستم

 • کنترل دسترسی فیزیکی به مکان های امنیتی اولین سطح در پیاده سازی طرحهای امنیتی است که می­تواند از دسترسی های غیر مجاز و درنتیجه مشکلات حاصله(سرقت اطلاعات،آسیب های عمدی یا سهوی و ...) جلوگیری نماید.
 • کنترل مولفه های محیطی مانند دمای اتاق ، دمای هر رک در 3 نقطه پایین،وسط و بالای رک، میزان رطوبت محیط و هر رک، سنجش دود، جریان هوا، سنجش حریق
 • تعریف فرآیند خودکار در شرایط بحرانی مانند :
  • خاموش کردن سرورها به ترتیب در صورت رسیدن باتری UPS به سطح 15%
  • ارسال پیامک به لیست 1 در صورت قطع برق شهری
  • روشن نمودن آژیر در صورت حریق

امکانات سیستم

 • مدیریت نرم افزار تحت وب (شبکه محلی، VPN)
 • کنترل و نظارت بر دمای هشدار و خطر ، نمایش دما و رطوبت فعلی
 • کنترل و نظارت بر رطوبت
 • ثبت اطلاعات دما و رطوبت برای ماهها یا سالها
 • ارسال اطلاعات هشداری روی موبایل
 • ایجاد آلارم صوتی و تصویری در همان محل
 • قابلیت ایجاد آلارم صوتی و تصویری در هر جای دنیا
 • قابلیت خاموش کردن سرور در زمان خطر به صورت اتوماتیک
 • قابلیت خاموش کردن سرور توسط موبایل
 • تشخیص ورود غیر مجاز به اطاق سرور
 • قابلیت هشدار سمعی و بصری در ورود غیر مجاز به اطاق سرور
 • قابلیت شمارش تعداد افراد ورودی
 • قابلیت روشن و خاموش کردن کولرها، تعویض کارکرد کولرها ، تحریک کولر های تک و سه فاز
 • مدیریت سیستم خنک کننده برای کاهش بار و کاهش استهلاک
 • قابلیت روشن کردن کولرها در صورت قطع برق و وصل مجدد برق
 • قابلیت محاسبه مدت زمان کارکرد هر کولر برای سرویسهای تعمیر و نگهداری
 • مونیتورینگ بدون وجود کامپیوتر
 • قابلیت نمایش آلارمها برروی موبایل مانند افزایش دما، وجود دود، وجود گاز، خاموش شدن کولرها
 • ارسال آلارم در صورت دو فاز شدن شبکه
 • قابلیت تعریف آلارم برای هر سنسور بطور مجزا
 • قابلیت ارسال هشدار به نگهبانی به صورت صوتی و تصویری
 • اطلاع از زمان قطع برق و وصل مجدد برق
 • قابلیت راه اندازی مجدد سرور ها از راه دور با موبایل پس از وصل مجدد برق
 • نمایش وضعیت سیستم بصورت کامل روی پنل اصلی
 • قابلیت گرفتن وضعیت فعلی هشدار ها با موبایل
 • قابلیت گرفتن دما و رطوبت فعلی با موبایل
 • امکان هشدار بصورت پیام کوتاه، تماس تلفنی، آژیر و ایمیل
 • دارای چندین خروجی (رله) جهت کنترل ادوات جانبی
 • امکان ثبت تصویر افراد وارد شده به اتاق سرور
 • مانیتور کردن ریست شدن سرور توسط نرم افزار و ارسال پیام کوتاه
 • مانیتور کردن قطع و وصل شدن UPS توسط نرم افزار
 • گزارش گیری های مختلف تحت وب و شبکه محلی

سیستم کنترل شرایط محیطی مراکز داده

اجزای سیستم

ماژول مرکزی: ماژول مرکزی بصورت رک مونت و به ارتفاع 2 یونیت وظیفه پردازش اطلاعات دیگر ماژول های متصل، کلیه سنسورها و اعلام آلارم ها را بر عهده دارد.

ماژول رله برد : این ماژول شامل یک رله برد است که دارای مدل های زیر است :

مدل خروجی ورودی آنالوگ ورودی دیجیتال امکانات نمایشگر
RB-24 24 خروجی
10 آمپر
8 ورودی آنالوگ
0-5 ولت
16 ورودی دیجیتال
0-25 ولت
دماسنج داخلی LCD گرافیکی
240*128
RB-16 16 خروجی
10 آمپر
8 ورودی آنالوگ
0-5 ولت
16 ورودی دیجیتال
0-25 ولت
- LCD گرافیکی
64*128
RB-8 8 خروجی
10 آمپر
8 ورودی آنالوگ
0-5 ولت
8 ورودی دیجیتال
0-25 ولت
- LCD کارکتری
4 خط

ماژول سنسور: این ماژول حاوی سنسورها می باشد که در 2 نوع وایرلس و باسیم ارائه می گردد.

ماژول برق: این ماژول امکان مدیریت پورت های برق از طریق شبکه را فراهم می آورد.

نرم افزار تحت شبکه: این نرم افزار جهت مانیتور کلیه ماژول ها و کنترل مرکزی و تعریف فرآیندهای مواجهه با بحران از طریق شبکه استفاده می گردد.

 

سیستم مکان نمایی خودکار خودرو

سامانه مکان نمایی خودکار خودرو Automatic vehicle location سیستمی است که وظیفه مکان نمایی خودرو مورد نظر را بر عهده دارد. در این سیستم امکان ارتباط با خودرو و انجام تغییراتی در ECU آن از راه دور وجود دارد.

سیستم مکان نمایی خودکار خودرو

سیستم مکان نمایی خودکار خودرو